Finish işleme operasyonlarının yer aldığı menüdür. SolidCAM imalatta kendini kanıtlamış tüm standart  finish işlemlerinin yanı sıra birleştirilmiş takım yolu seçenekleri sunar.

Constant-Z Machining(Sabit Z İşleme)


Takım yolu, farklı Z derinliklerinde yüzey eğrisini takip ederek oluşturulur. Dik duvara sahip parçaların yarı finiş ve finiş operasyonları için özellikle 30-90 arası açılı duvarlarda en iyi çözümü sunar. Pasolar arası geçiş seçenekleri değiştirilebilir. Açı aralığının azaldığı noktalarda, radyüslerde takım yolu aralığına müdahale edilebilir.

 

Hybrid Consant-Z Machining(Hibrid Sabit Z İşleme)


Sabit-Z operasyonu ile 3B cep işleme özelliğinin kombinasyonundan oluşur.  Yüzey açısının azalarak Sabit-Z geçişleri arasında ki takım yollarının açıldığı noktalara ekstra takım yolları oluşturulur. Tüm parça geometrilerinin finiş operasyonlarında kullanılabilir.

hybrid-constant-z

 

Helical Machining(Helisel İşleme)


Takımın parça üzerinde herhangi bir kalkma yapmadan sarmal hareketi ile meydana gelen takım yollarından oluşur.

helical-machining

 

Horizontal Machining(Yatay Alan İşleme)


Parça üzerinde yer alan tüm düz alanların otomatik olarak hesaplanarak işlenmesinde kullanılır. Her Z seviyesi için alanı otomatik olarak ofsetler.

 

Linear Machining(Doğrusal İşleme)


Doğrusal işleme yöntemi X ekseninde birbirine paralel takım yollarından oluşur.  Takım yollarına açı tanımlanabilir. Sabit Z operasyonundan sonra 0-30 derecelik kalan alanlarla birlikte geometriye göre parçanın tamamının finish operasyonunda da kullanılabilir.

 

Radial Machining(Eş Merkezli İşleme)


Tanımlanan bir merkez noktası etrafında radyal olarak oluşturulan takım yollarından meydana gelir. Çap olarak başlama ve bitiş noktası kullanıcı tarafından seçilebilir.  Açı aralığı tanımlanarak sadece belirlenen açı aralığında kesim yapılabilir.

 

Spiral Machining(Spiral İşleme)


Bir merkez noktası etrafında takım ile yüzey temasını hiç kaybetmeden sabit yanal adımla meydana gelen spiral takım yolları oluşturulur.

 

Forming Machining(Formlu İşleme)


Seçilen iki referans eğri  ile takım yolları oluşturulur. Takım yolları ilk referans eğriden ikinci referans eğriye doğru yüzey akışını takip ederek ilerler ve son eğri yakalanır.  Kesim, seçilen eğrilere paralel yada dik olacak şekilde kontrol edilebilir.

morph_invcam

 

Offset Cutting(Öteleyerek Kesme)


Seçilen referans eğri belirlenen ofset değeri kadar ötelenerek takım yolları oluşturulur. Ofset değeri seçilen referans eğrinin sağına yada soluna oluşturulabilir.

offset-cutting

 

Boundary Machining(Sınır İşleme)


Form yüzeye sahip parçalar üzerinde, referans eğri ve geometri üzerinde ki kenarlar kullanılarak yapılan pah kırma, trimleme, yazı yazma, kalıp yollukları  vb. tüm işlemler sınır işleme yöntemi ile işlenebilir.  Bu menüde yüzeye ( – ) ofset tanımlanabilir.

3D Constant Stepover(3B Sabit Adımlı İşleme)


3D Sabit adımlı işleme yöntemi, seçilen kılavuz eğrinin yanal ve dikey ofsetlenerek oluşturduğu takım yollarından meydana gelir.  Takıma yanal ve aşağı adımlama verilerek yapılan bu işleme yönteminde, takım yolu aralıkları modelin değişen açısal bölgelerinde hiçbir değişikliğe uğramadan yüzey akışını takip eden kusursuz takım yollar türetilir.

conststepover_invcam

 

Pencil Milling(Kalem Pasolar)


Diğer stratejiler ile işlenemeyecek iç bükey kenar, radyüsler,  gibi bölgeler için takım yolları oluşturulur.  Kenar finişleri ve yüzey radyüslerinin takım radyüsleri  ile aynı olduğu bölgeler için idealdir.

 

Parallel Pencil Milling(Paralel Kalem Pasoları)


Kalem pasoları, kullanıcı tarafından tanımlanan  yanal kaymalar ile çoğaltılır. Bir önceki takımın alamadığı iç bükey radyüslerin işlenmesi için kullanılır.

 

3D CornerOffset(3D Kenar Ofseti İşleme)


Model üzerinde ki üç boyutlu yüzey sınırlarını takip eden  eşit aralıklı yumuşak takım yolları oluşturulur.

3d-corner-offset

 

 PrismaticPartMachining(Prizmatik Parça İşleme)


Dik duvarların ve düzlemsel alanların aynı anda hızlı bir şekilde işlenmesi için kullanılan menüdür.

scam

 

Combine Strategies(Birleştirilmiş Takım Yolları)


Sabit Z opersyonu 3 eksen modellerin işlenmesinde en fazla tercih edilen işleme yöntemidir.  SolidCAM,  modeller üzerinde Sabit Z ile birlikte en sık kullanılan operasyonları tek pencere altında toplayarak CAM yapma zamanını azaltan  birleştirilmiş pasolar yöntemini içerir.

Sabit Z operasyonları;

  • Doğrusal işleme
  • Yatay Alan
  • 3D Sabit Adımlı İşleme
  • 3D Kenar Ofseti işleme operasyonları ile birleştirilebilir.