SolidCAM’in  kaba işleme stratejilerinin bulunduğu menüdür. SolidCAM Kontür Kaba, Paralel Kaba, Ara Kaba, HM Kaba ve Hibrid Feder Kaba olmak üzere 5 kaba işleme stratejisinden oluşur.

ContourRoughing(Kontür Kaba İşleme)


Parça geometrisine göre otomatik oluşturulan, yumuşak geçişli takım yolu özelliğidir. Cep boşaltma mantığı ile  farklı Z derinliklerinde yüzey formuna bağlı kalarak takım yolları oluşturulur  Kalıp ve model işleme teknolojisinde en fazla tercih edilen operasyon menüsü Kontür Kaba işleme’dir.

contour-roughing

Parallel Roughing(Paralel Kaba İşleme)


Birbirine paralel  olarak oluşan doğrusal takım yollarından meydana gelen kaba işleme yöntemidir.  Çok  form içermeyen dişi ve erkek parçalar için ideal takım yolları oluşturulur. Kontur Kaba işleminde olduğu gibi takımın keskin hareketine izin verilmez. Helisel ve açısal yaklaşma seçenekleri takım yolunun sürekliliğini sağlar. Takım yollarına açı verilebilir.

hatch-roughing

Rest Roughing(Ara Kaba İşleme)


Kaba operasyonlarından sonra parça üzerinde kalan talaşı otomatik olarak hesaplar ve sadece talaşın kaldığı bölgelerde takım yolu oluşturulur. Boşta gezmeleri engellemek için güncel stoğu otomatik olarak hesaplar. Bu parçalarınız için oluşturacağınız kullanıcı tanımlı stoklarınızda kaba operasyonu gibi kullanılabilir.

rest-roughing

Hybred Feder Roughing(Hibrid Feder Kaba İşleme)


İnce duvara sahip sert malzemelerin ( titanyum, grafit vb.),  kaba ve yarı finişoperasyonunu aynı anda kullanarak, parça rijitliğini maksimum seviyede koruyarak işlenmesinde kullanılır.

hybrid-rib-roughing