SolidCAM ileri yüzey işleme menüsü parçanızın lokal yüzeyleri için kusursuz takım yolları oluşturan, HSM menüsünün sınır işeme mantığının dışında tamamen seçilen yüzeyler üzerinde çalışan, sadece finish işleme operasyonlarını barından özel bir işleme modüldür.

  • Yüzeyler için ( – ) ofsetler tanımlanabilir).
  • Seçilen yüzeyler istenen şekilde uzatılıp kısaltılabilir.
  • Radyüsler için farklı ilerlemeler tanımlanabilir.
  • Takımın çapta çalışma noktası kontrol edilebilir. Küresel takımlarda kesme, sürekli çapta sağlanabilir.
  • Yay, teğet yay, teğet doğru, ortogonal gibi bir çok yaklaşma ve çıkış seçeneği tanımlanabilir.
  • Pasolar arası geçişlerde tüm takım yolu geçişleri kontrol edilebilir.
  • Delikler ve kanallar herhangi müdahaleye gerek kalmadan kusursuz bağlanır.
  • Takım, şaft ve takım tutucu için çarpma kontrolü yapılabilir, kontrol yüzeyleri tanımlanabilir.
  • Seçilen takım yollarına göre takım ve tutucu otomatik hesaplanarak takım yolları ötelenir.
  • Talaşın fazla olduğu bölgeler için kademeli kesim yapılabilir.

hss

Paralel Cuts(Paralel Kesim) 


Paralel kesim opsiyonu Doğrusal, Tarama ve Sabit Z olmak üzere  üç farklı stratejiden oluşur. Her bir  strateji, birbirine paralel ve sabit adım ile yana kayan takım yollarından meydana gelir.

parallel-cuts

Paralel to Curve(Eğriye Paralel Kesim) 


Takım yolları, seçilen yüzeyler üzerinde referans eğriye göre oluşturulur.  Her bir takım yolu seçilen eğriye paralel olarak optimum yanal adım korunarak ilerler.

parallel-to-curve

Paralel to Surface(Yüzeye Paralel Kesim) 


SolidCAM işlenecek yüzeyler ile referans olarak seçilen yüzey arasında ki kesişimi hesaplar. Bu hesaplama sonucun da ortaya çıkan eğriye paralel olarak takım yolları oluşturulur.

parallel-to-surface

Perpendicular to Curve(Eğriye Dik Kesim) 


Bu stratejide takım yolları seçilen referans eğriye dik olarak oluşturulur.

perpendicular-to-curve

Morph Between Curve(İki Eğri Arasında Kesim) 


Seçilen iki referans eğri arasında takım yolları kusursuz olarak uyarlanır. HSS menüsünde kullanılan en popüler takım yolu seçeneğidir. Takım üzerine sabit yük binecek şekilde oluşturulan estetik takım yollarından oluşur.

morph-between-curves

Morph Between Surface(İki Yüzey Arasında Kesim) 


Eğri stratejisine benzer olarak seçilen iki referans yüzey arasında takım yolları oluşturulur. Özellikle kompleks işleme sınırlarına sahip parçalarda oldukça kullanışlıdır.

morph-between-surfaces

Projection(Projeksiyon) 


Pah, radyus ve 3D yüzeyler üzerinde bulunan oyma(engraving) işlemleri için kusursuz takım yolları oluşturulur. Takımın  bir eğriyi takip edeceği tüm işlemler için kullanılabilir.

projection

Gouge Checking(Çarpma Kontrolü) 


Takım yolları üzerinde tam bir kullanıcı kontrolü sağlar. Sürekli 5 eksen işlemeye benzer bir şekilde, 4 aşamalı çarpma kontrolü vardır.

gouge-checking

Advanced  Linking(İleri Giriş/Çıkış Ayarlama) 


İşlenecek yüzey üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan tüm takım giriş ve çıkış hareketleri kontrol edilebilir.  Takım yolları uzatılıp kısaltılabilir. Boşluklar ve delikler’de  takım yolları kontrol edilebilir ve kusursuz olarak bağlanabilir.  HSS modülü 9 farklı giriş ve çıkış stratejisi içerir.

advanced-linking