Indeks(Poziyonlamalı İşleme)


5 eksen pozisyonlamalı operasyonlarda delik delme, kanal açma, havuz boşaltma, T kanal freze operasyonları, profil işlemleri bu modül ile yapılabilir.  Pozisyonlamalı operasyonlarda iş parçasını konumlamasından sonra  2\5 -3 eksen operasyonlarına devam edilebilir. Yapılan tüm pozisyonlamalı operasyonlar makine simülasyonu opsiyonu ile önceden gözlemlenebilir.

morph-between-surfaces