Simultane(Sürekli İşleme)


5. eksende yapılacak X,Y,Z,A ve B ekseninin sürekli hareketine izin veren tüm operasyonlar için kullanılan menüdür. Takım, takım şaftı ve takım tutucu korumaları rahatlıkla tanımlanabilir. Birden fazla kontrol yüzeyi seçilebilir. SolidCAM 5.eksen simultane modülünde pazarda kendisini kanıtlamış işleme stratejilerini kullanır.

clearance-options

 Parallel Cuts(Paralel Kesim)


Tüm yüzeylerde kullanılabilen, açılı kesim yapma imkanı sunan operasyon şeklidir.  Dik duvarlarda Sabit Z, diğer alanlarda ise doğrusal işlemeye benzer bir kesim yöntemi sunar.

tool-axis-control

 Morph between Curves(İki Eğri Arasında Geçiş)


Sık kullanılan operasyon şekillerinden olan iki eğri arasında geçiş yöntemi ile klavuz olarak seçilen iki referans eğri arasında takım yolları oluşturulur. Takım eğim açısı tanımı ile kusursuz bir kesim sağlanır.

morph-between-curves

Parallel to Surface(Yüzeye Paralel Kesim)


Takım yolları seçilen referans yüzeye paralel olarak oluşturulur.

 parallel-to-surface

Perpendicular to Curve(Eğriye Dik Kesim)


Takım yolları seçilen kılavuz eğriye dik olarak oluşturulur.

perpendicular-to-curve

Parallel to Curve(Eğriye Paralel Kesim)


Takım yolları seçilen klavuz eğriye paralel olarak oluşturulur. Geometri yapısına göre şeklin kenarları klavuz eğri olarak seçilebilir. Seçilen klavuz eğri işlenecek yüzey yönünde ofsetlenerek takım yolları oluşturulur.

 parallel-to-curve

Morph between Surfaces(İki Yüzey Arasında Kesim)


Seçilen iki referans yüzey arasında, yüzey normallerini takip eden kusursuz takım yolları oluşturulur.

 

morph-between-surfaces