Frezeleme - 3 Eksen HSS

Paralel Cuts/Paralel Kesim

Paralel kesim opsiyonu Doğrusal, Tarama ve Sabit Z olmak üzere  üç farklı stratejiden oluşur. Her bir  strateji, birbirine paralel ve sabit adım ile yana kayan takım yollarından meydana gelir.

Paralel to Curve/Eğriye Paralel Kesim

Takım yolları, seçilen yüzeyler üzerinde referans eğriye göre oluşturulur.  Her bir takım yolu seçilen eğriye paralel olarak optimum yanal adım korunarak ilerler.

Paralel to Surface/Yüzeye Paralel Kesim

SolidCAM işlenecek yüzeyler ile referans olarak seçilen yüzey arasında ki kesişimi hesaplar. Bu hesaplama sonucun da ortaya çıkan eğriye paralel olarak takım yolları oluşturulur.

Perpendıcular to Curve/Eğriye Dik Kesim

Bu stratejide takım yolları seçilen referans eğriye dik olarak oluşturulur.

Morph Between Curve/İki Eğri Arasında Kesim

Seçilen iki referans eğri arasında takım yolları kusursuz olarak uyarlanır. HSS menüsünde kullanılan en popüler takım yolu seçeneğidir. Takım üzerine sabit yük binecek şekilde oluşturulan estetik takım yollarından oluşur.

Morph Between Surface/İki Yüzey Arasında Kesim

Eğri stratejisine benzer olarak seçilen iki referans yüzey arasında takım yolları oluşturulur. Özellikle kompleks işleme sınırlarına sahip parçalarda oldukça kullanışlıdır.

Projectıon/Projeksiyon

Pah, radyus ve 3D yüzeyler üzerinde bulunan oyma(engraving) işlemleri için kusursuz takım yolları oluşturulur. Takımın  bir eğriyi takip edeceği tüm işlemler için kullanılabilir.

Gouge Checkıng/Çarpma Kontrolü

Takım yolları üzerinde tam bir kullanıcı kontrolü sağlar. Sürekli 5 eksen işlemeye benzer bir şekilde, 4 aşamalı çarpma kontrolü vardır.

Advanced Lınkıng/Bağlantı haraketleri

İşlenecek yüzey üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan tüm takım giriş ve çıkış hareketleri kontrol edilebilir.  Takım yolları uzatılıp kısaltılabilir. Boşluklar ve delikler’de  takım yolları kontrol edilebilir ve kusursuz olarak bağlanabilir.  HSS modülü 9 farklı giriş ve çıkış stratejisi içerir.