• PasCMM Inspection Eğitim

Kurs Süresi:1,5 gün

İçerik

 • Tezgah ve Datum düzlemleri ile CS’lerin belirlenmesi,
 • Yeni düzlemlerin tanımlanması,
 • Kesit görünüşlerin oluşturulması,
 • Parça üzerinde Datumların, ölçülerin ve sembollerin belirlenmesi ve düzenlenmesi,
 • PASCMM’de Construction tanımlama,
 • Fiksture bağlama aparatlarının oluşturulması,
 • Parçanın Export edilmesi,
 • Tezgâh tanımlamaları,
 • Parça yüzeyindeki bölgelerin oluşturulması,
 • Prob tanımlamaları,
 • Parça yüzeyi üzerinde prob dokunma sayılarının belirlenmesi,
 • Parçanın Inspect edilmesi,
 • Genel tolerans tablolarının PASCMM ortamına çağırılması,
 • Prob yollarının ve dokunma açılarının düzenlenmesi,
 • Parça yaklaşma ve uzaklaşma değerlerinin belirlenmesi,
 • Prealigment’in tanımlanması,
 • Side B teknolojisi,
 • Simülasyon ve ölçüm zamanlarının görüntülenmesi,
 • DMIS kodları alınamadan önce post işlemlerinin belirlenmesi,
 • DMIS kodlarının oluşturulması,
 • DMIS kodlarının kullanılan CMM cihazında tanımlanması,
 • CMM Cihazında uygulama ve demo ölçümler,
 • Revizyon’a uğrayan parçaların PASCMM ortamında update edilmesi

 

 • Solidworks/PasCMM Entegrasyon Temel Eğitim

Kurs Süresi:1 gün

İçerik

 • Genel Teknik Resim Kuralları,
 • Teknik Resim Görünümü,
 • Sayfa Yapısı ve Antet Seçimi Detay Görünüş oluşturulması,
 • Görünüşlerin, ölçülerin ve sembollerin tanımlanması,
 • Normal, Kısmi, kademeli kesit ve bölgesel detay alınması,
 • Standart Görünüşler Ölçülerin Yerlerini değiştirme,
 • Yeni Sayfa Ekleme İstenilen Görünüşü kaydetme.
 • Teknik resim’de bulunan ölçülerin otomatik balonlanması,
 • Balonlanan ölçülerin düzenlenmesi,
 • PASCMM’e göndermeden önce yapılması gerekli ayarlar,
 • Balonlu Solidworks teknik resminin PASCMM ortamına aktarılması.